Cloud Game, trải nghiệm hoàn toàn mới trên truyền hình MyTV

[youtube id=”m8PcgLJEc6M” width=”600″ height=”340″ position=”center”]

Giới thiệu tổng quan dịch vụ Cloud Game

[youtube id=”eAG_nLo2pWg” width=”600″ height=”340″ position=”center”]

Clip hướng dẫn sử dụng Cloud Game trên MyTV

[youtube id=”-2t4ktgEfnE” width=”600″ height=”340″ position=”center”]

Hướng dẫn đăng ký gói dịch vụ Cloud Game

[youtube id=”DLZSE2BL2yo” width=”600″ height=”340″ position=”center”]